Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Nêu tính chất đặc trưng các phần tử của tập hợp \(A = \{2;4;6;8\}\).

Bài 2. Cho tập hợp \(X = \{1;2;3;4\}\)

Viết tập hợp Y gồm các phần tử là số có hai chữ số mà mỗi chữ số là một phần tử của tập hợp X.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Viết tập hợp dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử thuộc tập hợp

Lời giải chi tiết:

Tập hợp A  là tập hợp các số tự nhên chẵn có một chữ số, ta có: \(A = \{2n | n = 1 ;2 ;3 ;4 \}\).

LG bài 2

Phương pháp giải:

Lập các số có 2 chữ số là phần tử của tập hợp X để viết tập hợp Y.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(Y = \{11 ;12 ;13 ;14;21 ;22 ;23 ;24 ;31;32 ;33 ;34 ;41 ;42 ;43 ;44 \}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí