Thực hành bài 7 trang 34 SGK Công Nghệ 9 - Lắp đặt mạng điện trong nhà


Nguyên lí làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang, vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện ống huỳnh quang, lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng quy trình kỹ thuật cần :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục I

I. DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ

Mục II

II. NỘI DUNG VÀ TRÌNHTỰ THỰC HÀNH 

1. Vẽ sơ đồ lắp đặt 

a) Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang 

- Tắc te được mắc song song với bóng đèn.

- Cầu chì, công tắc, chấn lưu được mắc ở dây pha và mắc nối tiếp với bóng đèn.

b) Vẽ sơ đồ lắp mạch điện

- Hoàn thiện sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang theo các bước sau:

2. Lập bảng dự trù vật liệu thiết bị và lựa chọn dụng cụ

TT

Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị

Số lượng

Yêu cầu kĩ thuật

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

 

Bước 1. Vạch dấu

- Vạch dấu vị trí lắp đặt các thiết bị điện;

- Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt bộ đèn ống huỳnh quang.

Bước 2. Khoan lỗ

- Khoan lỗ bắt vít;

- Khoan lỗ luồn dây

Bước 3. Lắp thiết bị điện của bảng điện

- Nối dây các thiết bị đóng cắt, báo vệ trên bảng điện;

- Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện.

Bước 4. Nối dây bộ đèn ống huỳnh quang

- Nối dây dẫn của bộ đèn ống huỳnh quang theo sơ đổ lắp đặt;

- Lắp đặt các phần tử của bộ đèn vào máng đèn.

Bước 5. Nối dây mạch điện

- Đi dây từ bảng điện ra đèn.

Bước 6. Kiểm tra

- Kiếm tra sản phẩm đạt các tiêu chuẩn:

+ Lắp đặt đúng theo sơ đồ;

+ Chắc chawsn;

+ Các mối nối an toàn điện, chắc và đẹp;

+ Mạch điện đảm báo thông mạch.

- Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

Mục III

III. ĐÁNH GIÁ

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 28 phiếu

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí