Theo bạn, cây nến ở trong lọ nào sẽ cháy lâu hơn? Tại sao?

Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Theo bạn, cây nến ở trong lọ nào sẽ cháy lâu hơn? Tại sao?

Dùng hai cây nến như nhau và hai lọ thuỷ tinh không bằng nhau: một lọ nhỏ và một lọ to để làm thí nghiệm như hình 1 và hình 2. Theo bạn, cây nến ở trong lọ nào sẽ cháy lâu hơn ? Tại sao ?

Trả lời:

+Cây nến trong lọ to sẽ cháy lâu hơn cây nến trong lọ nhỏ.

Vì trong lọ thuỷ tinh to có chứa nhiều không khí hơn lọ thuỷ tinh nhỏ. Mà trong không khí thì càng có nhiều khí ô-xi duy trì sự cháy.

Các bài liên quan: - Bài 35: Không khí cần cho sự cháy