Ngọn nến còn cháy được bao lâu?

Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Ngọn nến còn cháy được bao lâu?

Dùng một lọ thuỷ tinh không có đáy, úp vào cây nến đang cháy (hình 3). Ngọn nến còn cháy được bao lâu?

Trả lời:

Cây nến chỉ cháy được một thời gian ngắn nữa rồi tắt

Các bài liên quan: - Bài 35: Không khí cần cho sự cháy