Thay đế gắn cây nến như trong hình 4. Tại sao nến không bị tắt ?

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Thay đế gắn cây nến như trong hình 4. Tại sao nến không bị tắt ?

Thay đế gắn cây nến như trong hình 4. Tại sao nến không bị tắt?

Trả lời:

Do được cung cấp ô-xi liên tục. Đế gắn nến không kín nên không khí liên tục tràn vào lọ cung cấp ô-xi nên cây nến cháy liên tục.

Các bài liên quan: - Bài 35: Không khí cần cho sự cháy