Thay vỏ hộp bằng một tờ bìa trong. Bạn có nhận xét gì ?

Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

Thay vỏ hộp bằng một tờ bìa trong. Bạn có nhận xét gì ?

Thay vỏ hộp bằng một tờ bìa trong. Bạn có nhận xét gì?

Trả lời:

Thay vỏ hộp bằng một tờ bìa trong. Ta thấy bóng tối không xuất hiện sau tờ bìa trong

Các bài liên quan: - Bài 46: Bóng tối