Làm lại thí nghiệm khi thay quyển sách bằng vỏ hộp

Bình chọn:
3.3 trên 8 phiếu

Làm lại thí nghiệm khi thay quyển sách bằng vỏ hộp

Làm lại thí nghiệm khi thay quyển sách bằng vỏ hộp.

Trả lời:

Làm thí nghiệm khi thay quyển sách bằng vỏ hộp, ta thấy:

Ánh sáng không thể truyền quyển sách được.

Các bài liên quan: - Bài 46: Bóng tối