Hãy dự đoán và làm thí nghiệm (xem hình 2) để kiểm tra dự đoán:

Bình chọn:
3.8 trên 10 phiếu

Hãy dự đoán và làm thí nghiệm (xem hình 2) để kiểm tra dự đoán:

Hãy dự đoán và làm thí nghiệm (xem hình 2) để kiểm tra dự đoán:

Bóng tối sẽ xuất hiện ở đâu và có hình dạng như thế nào khi bật sáng đèn? Bóng sẽ thay đổi như thế nào khi dịch đèn lại gần quyển sách?

Trả lời:

+Bóng tối xuất hiện ở phía sau quyển sách.

+Bóng tối có hình dạng giống hình quyển sách.

+Bóng của vỏ hộp sẽ to dần lên khi dịch đèn lại gần vỏ hộp.

Các bài liên quan: - Bài 46: Bóng tối