Soạn văn 7, ngữ văn 7 chân trời sáng tạo Bài 3: Những góc nhìn văn chương

Soạn bài Em bé thông minh - nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Chân trời sáng tạo - siêu ngắn


Em có suy nghĩ gì về các thử thách với nhân vật em bé trong truyện Em bé thông minh?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chuẩn bị đọc

(trang 56, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Nhớ lại văn bản Em bé thông minh và các thử thách mà em bé phải vượt qua

Lời giải chi tiết:

Đó là những thử thách góp phần thể hiện bản chất của em bé thông minh

Trải nghiệm cùng VB

  

Câu 1

Câu 1 (trang 57, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản từ “Kiểu truyện về người thông minh…của nhân dân”

Lời giải chi tiết:

Câu văn đó là: “Trong truyện Em bé thông minh, thông qua bốn lần thử thách, nhân vật em bé đã đề cao trí tuệ của nhân dân”.

Câu 2

Câu 2 (trang 58, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản từ “Ở thử thách thứ tư…trước con mắt thán phục của sứ giả láng giềng

Lời giải chi tiết:

Theo tác giả, thử thách thứ tư là quan trọng nhất

Suy ngẫm và phản hồi

  

Câu 1

Câu 1 (trang 58, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

- Ý kiến lớn: đề cao trí tuệ của nhân dân.

- Ý kiến nhỏ 1: đề cao sự thông minh trong ứng xử, mà chủ yếu là một phản xạ ngôn ngữ lanh lẹ và sắc sảo.

- Ý kiến nhỏ 2: khẳng định sự mẫn tiệp của trí tuệ dân gian, qua đó bày tỏ ước mơ về một xã hội mà mọi ràng buộc chặt chẽ của quan niệm phong kiến về các tầng lớp người trong xã hội đề được nới lòng và cởi bỏ.

- Ý kiến nhỏ 3: nhấn mạnh vị thế áp đảo của trí tuệ dân gian so với trí tuệ cung đình…

Câu 2

Câu 2 (trang 58, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản để rút ra được nội dung chính

Lời giải chi tiết:

- Mục đích: bình luận về sự đề cao trí tuệ nhân dân trong truyện Em bé thông minnh

- Nội dung chính: Ca ngợi trí tuệ nhân dân bằng 4 thử thách trong truyện Em bé thông minh

Câu 3

Câu 3 (trang 58, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn trích

Lời giải chi tiết:

- Ý kiến nhỏ: đề cao sự thông minh trong ứng xử, mà chủ yếu là một phản xạ ngôn ngữ lanh lẹ và sắc sảo

- Lí lẽ: Thử thách đầu tiên là một tình huống thử thách tư duy và việc sử dụng ngôn ngữ

- Bằng chứng: em bé đã đáp trả lại bằng việc ra lại câu hỏi cho người đố, để chỉ ra rằng, đây là một câu hỏi không thể có câu trả lời

Câu 4

Câu 4 (trang 59, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn ba từ “Ở thử thách thứ hai và thứ ba” … “còn lớn hơn” 

Lời giải chi tiết:

- Cách triển khai lí lẽ, bằng chứng rất chặt chẽ, tác giả cùng đưa hai thử thách vào để bình luận vì cả hai thử thách này đều do nhà vua đưa ra.

- Tác dụng: giúp người đọc hình dung rõ hơn về sự xác lập một tư tưởng về sự nới lỏng các quan niệm phong kiến về các tầng lớp trong xã hội thông qua hai thử thách này

Câu 5

Câu 5 (trang 59, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản, chú ý các đặc điểm của văn bản nghị luận

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học

Biểu hiện trong văn bản Em bé thông minh - nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian

Thể hiện rõ ý kiến của người viết về tác phẩm cần bàn luận.

“Trong truyện Em bé thông minh, thông qua bốn lần thử thách, tác giả dân gian đã đề cao trí tuệ của nhân dân”

Đưa ra lí lẽ là những lí giải, phân tích tác phẩm

Đề cao trí tuệ của nhân dân

Bằng chứng được dẫn ra từ tác phẩm để làm rõ cho lí lẽ

- Thử thách đầu tiên

- Thử thách thứ hai và thứ ba

- Thử thách thứ tư

Ý kiến, lí lẽ, bằng chứng được sắp xếp theo trình tự hợp lí

- Ý kiến 1: Thông qua thử thách đầu tiên, tác giả dân gian đề cao sự thông minh trong ứng xử, mà chủ yếu là một phản xạ ngôn ngữ lanh lẹ và sắc sảo.

- Ý kiến 2: Ở thử thách thứ hai và thứ ba, tác giả dân gian muốn khẳng định sự mẫn tiệp cảu trí tuệ dân gian, qua đó bày tỏ ước mơ về một xã hội mà mọi ràng buộc chặt chẽ của quan niệm phong kiến về các tầng lớp người trong xã hội đề được nới lòng và cởi bỏ.

- Ý kiến 3: Ở thử thách thứ tư, người kể chuyện đã nâng nhân vật em bé lên một tầm cao mới, vượt lên cả triều đình hai nước, nhấn mạnh vị thế áp đảo của trí tuệ dân gian so với trí tuệ cung đình…

Câu 6

Câu 6 (trang 59, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn cuối của văn bản

Lời giải chi tiết:

Không chỉ ca ngợi trí tuệ người bình dân mà truyện còn thể hiện một ước muốn có được cuộc sống xứng đáng với trí tuệ mà họ có


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu