Soạn văn 7, ngữ văn 7 chân trời sáng tạo Bài 3: Những góc nhìn văn chương

Soạn bài Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Chân trời sáng tạo - siêu ngắn


Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa ý kiến lớn, ý kiến nhỏ, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 66, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản, xác định các ý kiến lớn, ý kiến nhỏ, lí lẽ, bằng chứng để vẽ sơ đồ

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Câu 2 (trang 67, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản và xác định các đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học

Biểu hiện trong văn bản Sức hấp dẫn của truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng”

Tác dụng trong việc thực hiện mục đích văn bản

Thể hiện rõ ý kiến của người viết về tác phẩm cần bàn luận

Đây là một truyện ngắn đặc sắc và hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng cho bạn đọc

Xác định, làm nổi bật ý kiến được nêu

Đưa ra lí lẽ là những lí giải, phân tích tác phẩm

- Chi tiết chiếc lá cuối cùng

- Kết thúc bất ngờ

Dẫn chứng các chi tiết nổi bật từ văn bản

Bằng chứng được dẫn ra từ tác phẩm để làm rõ cho lí lẽ

- Chi tiết chiếc lá cuối cùng:

+ Bằng chứng: Sự tồn tại của chiếc lá làm cho tâm trạng nhân vật bất hạnh và có phần Giôn-xi được hồi sinh.

-Kết thúc bất ngờ:

+ Cho đến cuối văn bản, cũng tức là cuối truyện ngắn, Ô Hen-ri mới để cho Xu kể lại cho Giôn-xi về cái chết của cụ Bơ-mơn, về kiệt tác chiếc lá cuối cùng

+ Người kể chuyện không nói hộ ý nghĩ của nhân vật cụ Bơ-mơn, lại cố ý bỏ qua không kể việc cụ đã hoàn thành bức vẽ đó trong đêm như thế nào

Lập luận có sức thuyết phục

Ý kiến, lí lẽ, bằng chứng được sắp xếp theo trình tự hợp lí

- Trước hết, sức hấp dẫn của truyện đến từ chi tiết chiếc lá cuối cùng

- Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của truyện còn đến từ kết thúc hết sức bất ngờ

Giúp người đọc tin vào lập luận của mình


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu