Soạn văn 7, ngữ văn 7 chân trời sáng tạo Bài 1: Tiếng nói của vạn vật

Soạn bài Tóm tắt ý chính do người khác trình bày SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Chân trời sáng tạo - siêu ngắn


Đề bài

(trang 29, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Lời giải chi tiết

Bước 1: Nghe ý chính và ghi tóm tắt

- Chú ý phần mở đầu và phần kết thúc

- Chú ý những phần được lặp đi lặp lại trong thân bài.

- Chú ý tốc độ nói

- Chú ý từ khóa của bài nói

- Chú ý các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ như: sơ đồ, bảng, hình ảnh,...

- Kết hợp lắng nghe và ghi chép bằng cách:

+ Ghi ngắn gọn bằng ngôn từ của mình, ghi dưới dạng cụm từ, từ khóa

+ Sử dụng các kí hiệu, gạch đầu dòng để làm nổi bật các ý

+ Thể hiện các ý chính dưới dạng sơ đồ

Bước 2: Đọc lại và chỉnh sửa

- Đọc lại phần ghi tóm tắt và chỉnh sửa các sai sót (nếu có)

- Xác định với người nói về nội dung em vừa tóm tắt. Trao đổi với người ý kiến em chưa hiểu rõ hoặc có quan điểm khác

- Trao đổi phần tóm tắt với những người nghe khác để chỉnh sửa cho chính xác


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu