Soạn văn 7, ngữ văn 7 chân trời sáng tạo Bài 1: Tiếng nói của vạn vật

Soạn bài Thực hành tiếng Việt bài 1 SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Chân trời sáng tạo - siêu ngắn


Tìm phó từ trong những trường hợp sau, cho biết các phó từ ấy bổ sung ý nghĩa cho danh từ, động từ, tính từ nào


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 18, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm về phó từ để xác định

Lời giải chi tiết:

Câu

Phó từ

Bổ sung ý nghĩa

a

chưa

phủ định cho động từ gieo

b

đã

thời gian cho động từ thì thầm

c

Vẫn

tiếp tục, tiếp diễn, không có gì thay đổi vào thời điểm được nói đến của trạng thái cho động từ còn

Đã

thời gian cho động từ vơi

cũng

khẳng định về một sự giống nhau của hiện tượng, trạng thái cho động từ bớt

d

hay

thường xuyên cho động từ nhắm

được

biểu thị việc vừa nói đến đã đạt được kết quả cho động từ đoán

lắm

mức độ cho tính từ tiến bộ

Những

số lượng cho danh từ buổi chiều, bông hoa

một

số lượng cho danh từ hôm

đ

vẫn

tiếp tục, tiếp diễn cho động từ giúp

 

những

số lượng cho danh từ lúc

 

chỉ

giới hạn phạm vi cho động từ khuây khỏa

 

lại

lặp lại, tái diễn cho động từ đứng

e

mọi

số lượng cho danh từ tiếng

 

đều

đồng nhất về tính chất của nhiều đối tượng cho tính từ vô ích

Câu 2

Câu 2 (trang 19, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về phó từ để trả lời

Lời giải chi tiết:

Câu

Phó từ

Bổ sung ý nghĩa

a

sẽ

thời gian cho động từ lớn

b

đã

thời gian cho động từ về

c

cũng

khẳng định về một sự giống nhau của hoạt động cho động từ cho

d

quá

mức độ được đánh giá là cao hơn hẳn mức bình thường cho động từ quen

được

biểu thị việc vừa nói đến đã kết quả cho động từ xa rời

Câu 3

Câu 3 (trang 20, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Sử dụng phó từ để mở rộng, từ đó thấy được sự khác nhau về nghĩa của các trường hợp

Lời giải chi tiết:

a. 

Trời vẫn tối → bổ sung ý nghĩa tiếp diễn

Trời sắp tối → bổ sung ý nghĩa thời gian

Trời tối quá → bổ sung ý nghĩa mức độ

Trời rất tối → bổ sung ý nghĩa mức độ

b. 

Bọn trẻ thường đá bóng ngoài sân → bổ sung ý nghĩa tiếp diễn

Bọn trẻ đã đá bóng ngoài sân → bổ sung ý nghĩa thời gian

Bọn trẻ vẫn đá bóng ngoài sân → bổ sung ý nghĩa tiếp diễn

Bọn trẻ còn đá bóng ngoài sân → bổ sung ý nghĩa thời gian

Câu 4

Câu 4 (trang 20, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc và xác định biện pháp tu từ

Lời giải chi tiết:

Biện pháp nhân hóa: “mầm đã thì thầm”→ làm cho hạt mầm trở nên có hồn, gần gũi và sinh động như một con người

Câu 5

Câu 5 (trang 20, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Em thử thay thế các từ được gợi ý và nhận xét sự thay đổi của nội dung

Lời giải chi tiết:

Không thể thay thế từ “phả” bằng từ “tỏa” hay “quyện” vì: “phả” gợi được sự lan tỏa thành luồng của làn hơi, còn “tỏa” chỉ gợi được sự lan truyền, “quyện” gợi sự bện chặt.

Câu 6

Câu 6 (trang 20, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Em hãy đọc kĩ từ dềnh dàng và đối chiếu với nội dung của đoạn thơ để chọn ý nghĩa phù hợp nhất

Lời giải chi tiết:

- Theo em, từ dềnh dàng trong đoạn thơ sau nên được hiểu theo nghĩa thứ (1).

- Em có thể xác định như vậy vì: 

+ Có từ chùng chình diễn tả hành động cố ý làm chậm chạp để kéo dài thời gian

+ Có từ vội vã miêu tả trạng thái rất vội, hết sức muốn tranh thủ thời gian cho kịp


Bình chọn:
4.7 trên 44 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí