Soạn bài Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội SGK Ngữ Văn 7 tập 2 Chân trời sáng tạo - siêu ngắn


Xác định số chữ, số dòng, số vế của các câu tục ngữ số 1, 6, 8, 9.


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nội dung chính

 

Đúc kết từ những kinh nghiệm dân gian thành những câu tục ngữ, tục ngữ về con người, xã hội nhằm chú ý tôn vinh giá trị con người, đưa ra nhận xét, lời khuyên về những phẩm chất và lối sống mà con người cần phải có.


Câu 1

Câu 1 (Trang 37, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Phương pháp giải:

Đọc lại các câu tục ngữ và xác định theo yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

Câu

Số chữ

Số dòng

Số vế

1.

4

1

2

6.

8

1

2

8.

8

1

2

9.

8

2

2

Câu 2

Câu 2: (Trang 37, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Phương pháp giải:

Đọc và tìm các cặp vần, sau đó nhận xét tác dụng của vần.

Lời giải chi tiết:

Câu

Cặp vần

Loại vần

3.

thầy - mày

Vần cách

4.

thầy - tày

Vần cách

5.

cả - ngã

Vần cách

7.

non – hòn

Vần cách

8.

bạn – cạn

Vần cách

=> Tác dụng: tạo nên sự hài hào về âm thanh cho các câu tục ngữ

Câu 3

Câu 3 (Trang 37, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Phương pháp giải:

Dựa vào suy nghĩ của bản thân, em hãy giải nghĩa các cụm từ. Sau đó chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng

Lời giải chi tiết:

*Giải thích:

Cách diễn đạt

Nghĩa bóng

ăn quả

hưởng thành quả

nhớ kẻ trồng cây

biết ơn những người đã tạo ra thành quả

sóng cả

khó khăn, thử thách

ngã tay chèo

buông xuôi, không tiếp tục nữa

mài sắt

kiên trì, nỗ lực

nên kim

đạt được thành quả

=> Tác dụng: làm cho các câu tục ngữ trở nên giàu hình ảnh, giàu sức biểu cảm.

* Biện pháp tu từ được sử dụng là: Ẩn dụ

Câu 4

Câu 4 (Trang 37, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Phương pháp giải:

Trả lời dựa vào suy nghĩ bản thân.

Lời giải chi tiết:

Cách diễn đạt “mất lòng khó kiếm” trong câu tục ngữ số 9 có đặc biệt ở chỗ: “mất lòng” được đặt trong sự đối lập với “mất của”,  “khó kiếm” được đặt trong sự đối lập với “dễ tìm”. Vì vậy, cách kết hợp từ ngữ trên (“mất lòng khó kiếm”) vẫn chấp nhận được và nó đã tạo ra sự bất ngờ, thú vị cho người đọc.


Bình chọn:
4.6 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí