Quan sát lược đồ trong bài và bản đồ hành chính Việt Nam, em hãy: Cho biết vị trí của thành phố Đà Nẵng.

Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Vị trí của thành phố Đà Nẵng...

Quan sát lược đồ trong bài và bản đồ hành chính Việt Nam, em hãy: Cho biết vị trí của thành phố Đà Nẵng.

GỢI Ý LÀM BÀI

Thành phố Đà Nẵng nằm ở phía Nam vùng đồng bằng duyên hải miền Trung, vĩ độ 16.

Đà Nẵng gần các tỉnh: Thừa Thiên Huế và Quảng Nam

Các bài liên quan: - Bài 28. Thành phố Đà Nẵng