Quan sát lược đồ trong bài và bản đồ hành chính Việt Nam, em hãy: Cho biết vị trí của thành phố Đà Nẵng.


Vị trí của thành phố Đà Nẵng...

Đề bài

Quan sát lược đồ trong bài và bản đồ hành chính Việt Nam, em hãy: Cho biết vị trí của thành phố Đà Nẵng.

Lời giải chi tiết

- Thành phố Đà Nẵng nằm ở phía nam vùng đồng bằng Duyên hải miền Trung, vĩ độ 16oB.

- Tiếp giáp các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và giáp biển Đông.


Bình chọn:
4.2 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí