Bài 2 trang 149 SGK Địa lí 4

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Qua bảng ghi tên hàng chuyên chở từ Đà Nẵng đi nơi khác, em nêu tên một số ngành sản xuất của Đà Nẵng.

Qua bảng ghi tên hàng chuyên chở từ Đà Nẵng đi nơi khác, em nêu tên một số ngành sản xuất của Đà Nẵng.

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số ngành sản xuất của Đà Nẵng là:

-  Chế biến lương thực, thực phẩm

-  May mặc

-  Khai thác, chế biến khoáng sản

-  Thủ, công nghiệp

Các bài liên quan: - Bài 28. Thành phố Đà Nẵng