Quan sát lược đồ trong bài và bản đồ hành chính Việt Nam, em hãy: Cho biết những phương tiện giao thông nào có thể đến Đà Nẵng ?

Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Những phương tiện giao thông nào có thể đến Đà Nẵng là...

Quan sát lược đồ trong bài và bản đồ hành chính Việt Nam, em hãy: Cho biết những phương tiện giao thông nào có thể đến Đà Nẵng ?


GỢI Ý LÀM BÀI

Những phương tiện giao thông nào có thể đến Đà Nẵng là:

- Đường ô tô

- Đường hàng không

- Đường thủy

- Đướng sắt


Các bài liên quan: - Bài 28. Thành phố Đà Nẵng