Bài 1 trang 149 SGK Địa lí 4

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Tìm cảng sông và cảng biển của Đà Nẵng trên hình 1.

Tìm cảng sông và cảng biển của Đà Nẵng trên hình 1.

GỢI Ý LÀM BÀI

Cảng sông và cảng biển của Đà Nẵng là cảng Sông Hàn và cảng biển Tiên Sa

Các bài liên quan: - Bài 28. Thành phố Đà Nẵng