Quan sát hình dưới đây, kết hợp với vốn hiểu biết của mình, em hãy kể tên các trái cây ở đồng bằng Nam Bộ.

Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

Các trái cây ở đồng bằng Nam Bộ là...

Quan sát hình dưới đây, kết hợp với vốn hiểu biết của mình, em hãy kể tên các trái cây ở đồng bằng Nam Bộ.

GỢI Ý LÀM BÀI

Các trái cây ở đồng bằng Nam Bộ là:

- Sầu riêng

- Xoài

- Thanh long

- Chôm chôm

- Măng cụt

...

Các bài liên quan: - Bài 19. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ