Bài 2 trang 123 SGK Địa lí 4

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Nêu những ví dụ cho thấy đồng bằng Nam Bộ là nơi sản xuất lúa gạo, trái cây, thuỷ sản lớn nhất nước ta.

Nêu những ví dụ cho thấy đồng bằng Nam Bộ là nơi sản xuất lúa gạo, trái cây, thuỷ sản lớn nhất nước ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

1. Nơi sản xuất lúa gạo, trái cây lớn nhất nước ta vì:

Lúa gạo, trái cây của đồng bằng đã cung cấp cho nhiều nơi trong nước và xuất khẩu. Phần lớn gạo xuất khẩu của nước ta là do đồng bằng Nam Bộ cung cấp.

2.  Nơi sản xuất thủy sản lớn nhất nước ta vì:

Đây là vùng có sản lượng thuỷ sản lớn nhất cả nước. Thuỷ sản của đồng bằng được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và trên thế giới. Nhiều gia đình đã giàu lên từ nuôi và đánh bắt cá, tôm.

Các bài liên quan: - Bài 19. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ