Quan sát các hình dưới đây, kể tên theo thứ tự các công việc trong thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu ở đồng bằng Nam Bộ.

Bình chọn:
4 trên 12 phiếu

Thứ tự các công việc trong thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu ở đồng bằng Nam Bộ là...

Quan sát các hình dưới đây, kể tên theo thứ tự các công việc trong thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu ở đồng bằng Nam Bộ.

GỢI Ý LÀM BÀI

Thứ tự các công việc trong thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu ở đồng bằng Nam Bộ là:

1. Gặt lúa

2. Tuốt lúa

3. Phơi thóc

4. Xay xát gọa và đóng bao

5. Xếp gạo lên tàu để xuất khẩu

Các bài liên quan: - Bài 19. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ