Em hãy nêu những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản lớn nhất cả nước.


Những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thuỷ sản lớn nhất cả nước.

Đề bài

Em hãy nêu những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thuỷ sản lớn nhất cả nước.

Lời giải chi tiết

Những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thuỷ sản lớn nhất cả nước:

- Đất đai phù sa màu mỡ, có diện tích lớn.

- Khí hậu nóng ẩm.

- Nguồn nước dồi dào.

-  Vùng biển rộng có nhiều cá, tôm và các hải sản khác.

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản.


Bình chọn:
4.6 trên 131 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí