Quan sát hình 4, mô tả đoạn đường vượt núi trên đèo Hải Vân.

Bình chọn:
3.9 trên 11 phiếu

Đoạn đường vượt núi trên đèo Hải Vân...

Quan sát hình 4, mô tả đoạn đường vượt núi trên đèo Hải Vân.

GỢI Ý LÀM BÀI

Đoạn đường vượt núi trên đèo Hải Vân vô cùng hiểm trở, đường đi hẹp, quanh co, xung quanh là các vực sâu

Các bài liên quan: - Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung