Quan sát hình 2, đọc tên các đầm, phá ở Thừa Thiên - Huế.

Bình chọn:
3.7 trên 11 phiếu

Các đầm, phá ở Thừa Thiên - Huế là...

Quan sát hình 2, đọc tên các đầm, phá ở Thừa Thiên - Huế.

GỢI Ý LÀM BÀI

Các đầm, phá ở Thừa Thiên - Huế là:

- Phá Tam Giang

- Đầm Cầu Hai

Các bài liên quan: - Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung