Dựa vào hình 1, em hãy: Đọc tên hai thành phố ở phía bắc và nam dãy núi Bạch Mã.

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Tên hai thành phố ở phía bắc và nam dãy núi Bạch Mã là...

Dựa vào hình 1, em hãy: Đọc tên hai thành phố ở phía bắc và nam dãy núi Bạch Mã.

GỢI Ý LÀM BÀI

Tên hai thành phố ở phía bắc và nam dãy núi Bạch Mã là:

- Phía bắc: Huế

- Phía nam: Đà Nẵng

Các bài liên quan: - Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung