Bài 1 trang 137 SGK Địa lí 4


Dựa vào hình 1, em hãy kể tên các đồng bằng theo thứ tự từ Nam ra Bắc.

Đề bài

Dựa vào hình 1, em hãy kể tên các đồng bằng theo thứ tự từ Nam ra Bắc.

Lời giải chi tiết

Các đồng bằng theo thứ tự từ Nam ra Bắc:

- Đồng bằng Ninh Thuận - Bình Thuận

- Đồng bằng Bình Phú - Khánh Hòa

- Đồng bằng Nam - Ngãi

- Đồng bằng Bình - Trị - Thiên

- Đồng bằng Thanh - Nghệ - Tĩnh


Bình chọn:
4 trên 25 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí