Quan sát hình 3, kể tên một số điểm du lịch ở Đà Lạt.

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Một số điểm du lịch ở Đà Lạt là...

Quan sát hình 3, kể tên một số điểm du lịch ở Đà Lạt.

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số điểm du lịch ở Đà Lạt là:

- Thác Cam Li

- Chùa Linh Sơn

- Hồ Xuân Hương

- Rừng thông

...

Các bài liên quan: - Bài 9. Thành phố Đà Lạt