Dựa vào hình 1 ở bài 5 và vốn hiểu biết, em hãy trả lời câu hỏi sau: Em thử đoán xem ở độ cao đó, Đà Lạt có khí hậu như thế nào ?

Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Với độ cao đó, Đà Lạt có khí hậu...

Dựa vào hình 1 ở bài 5 và vốn hiểu biết, em hãy trả lời câu hỏi sau: Em thử đoán xem ở độ cao đó, Đà Lạt có khí hậu như thế nào ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Với độ cao đó, Đà Lạt có khí hậu mát mẻ quanh năm

Các bài liên quan