Dựa vào hình 1 ở bài 5 và vốn hiểu biết, em hãy trả lời câu hỏi sau: Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào?

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Đà Lạt nằm trên cao nguyên...

Dựa vào hình 1 ở bài 5 và vốn hiểu biết, em hãy trả lời câu hỏi sau: Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào?

GỢI Ý LÀM BÀI

Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên

Các bài liên quan: - Bài 9. Thành phố Đà Lạt