Bài 1 trang 96 SGK Địa lí 4

Bình chọn:
2.8 trên 6 phiếu

Chỉ vị trí Đà Lạt trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

Chỉ vị trí Đà Lạt trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

GỢI Ý LÀM BÀI

Đà Lạt nằm ở Cao nguyên Lâm Viên - Lâm Đồng, Tây Nguyên, Việt Nam.

Các bài liên quan: - Bài 9. Thành phố Đà Lạt