Phần Lịch sử

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

Nêu những việc làm của người Giéc-man sau khi lật đổ đế quốc La Mã

Xem lời giải

Bài 2. Các cuộc phát kiến địa lí

Hãy trình bày những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn.

Xem lời giải

Bài 3. Phong trào văn hóa Phục hưng

Hãy giới thiệu sự chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI và nêu hệ quả của nó

Xem lời giải

Bài 4. Phong trào cải cách tôn giáo

Hãy nêu và giải thích nguyên nhân bùng nổ phong trào Cải cách tôn giáo.

Xem lời giải

Bài 5. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại

Hãy cho biết kinh tế, xã hội Tây Âu thời hậu kì trung đại biến đổi như thế nào?

Xem lời giải

Bài 6. Khái quát tiến trình lịch sử Trung Quốc

Đọc thông tin, hãy lập sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.

Xem lời giải

Bài 7. Văn hóa Trung Quốc

Hãy giới thiệu và nhận xét về một số tư tưởng và tôn giáo chủ yếu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.

Xem lời giải

Bài 8. Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến

Những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ.

Xem lời giải

Bài 9. Văn hóa Ấn Độ thời phong kiến

Giới thiệu những nét chính về tôn giáo ở Ấn Độ thời phong kiến.

Xem lời giải

Bài 10 Khái quát lịch sử Đông Nam Á

Hãy mô tả quá trình hình thành, phát triển của các vương quốc Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

Xem lời giải

Bài 11. Vương quốc Cam-pu-chia

Trình bày quá trình hình thành, phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI.

Xem lời giải

Bài 12. Vương quốc Lào

Giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang (thế kỉ XIV-XVII)

Xem lời giải

Bài 13. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê (939-1009)

Hãy nêu những nét chính về thời Ngô.

Xem lời giải

Bài 14. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý

Hãy trình bày sự thành lập nhà Lý và đánh giá sự kiện Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Đại La.

Xem lời giải

Bài 15. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Lý (1075-1077)

Sưu tầm tư liệu về đóng góp của Lý Thường Kiệt đối với nhà Lý và dân tộc.

Xem lời giải

Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226-1400)

Hãy mô tả sự hình thành của nhà Trần và nêu vai trò của Trần Thủ Độ đối với sự thành lập của nhà Trần.

Xem lời giải

Bài 17. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên

Tóm tắt diễn biến chính của cuộc kháng chiến lần thứ nhất, chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)

Xem lời giải

Bài 18. Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược (1400-1407)

Trình bày sự thành lập nhà Hồ.

Xem lời giải

Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn

Hãy trình bày những sự kiện tiêu biểu trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến.

Xem lời giải

Bài 20. Đại Việt thời Lê sơ

Hãy mô tả sự thành lập nhà Lê Sơ

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất