Soạn Lịch sử và Địa lí 7, giải bài tập Địa Lí 7 Cánh Diều Chương 3. Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

Bài 9. Văn hóa Ấn Độ thời phong kiến SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều


Giới thiệu những nét chính về tôn giáo ở Ấn Độ thời phong kiến.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 32 SGK Lịch sử và Địa lí 7 

Đọc thông tin và quan sát các hình 9.1, 9.2. hãy giới thiệu những nét chính về tôn giáo ở Ấn Độ thời phong kiến.

Phương pháp giải:

Đọc nội dung mục 1 trang 32 SGK Lịch sử 7 Cánh Diều

Lời giải chi tiết:

Ấn Độ là nơi sản sinh ra nhiều tôn giáo lớn như Ấn Độ giáo, Phật giáo, Giai-na giáo,…

Các tôn giáo này chi phối mạnh mẽ đến đời sống chính trị, văn hóa, văn học nghệ thuật, kiến trúc…

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 33 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin và giới thiệu một số thành tựu tiêu biểu về chữ viết và văn học của Ấn Độ thời phong kiến

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 2 trang 33 SGK Lịch sử 7 Cánh Diều

Lời giải chi tiết:

Lĩnh vực

Chữ viết

Văn học

Thành tựu

Chữ Phạn,Chữ Hin-đi, Đê-va-na-ga-ri…

Chịu ảnh hưởng của tôn giáo

Thể loại: thơ ca, kịch, truyện thần thoại,…

Tác phẩm: Khúc bi ca Sứ mây, vở kịch Sơ-cun-tơ-la

? mục 3

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 33 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

Đọc thông tin và quan sát các hình từ 9.1 đến 9.3 hãy:

- Giới thiệu những kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu của Ấn Độ thời phong kiến. 

- Nêu nhận xét về văn hóa Ấn Độ thời phong kiến. 

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại nội dung mục 3 trang 33, chọn các ý chính về kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu của Ấn Độ thời phong kiến.

Bước 2: Từ mục 1, 2, 3, khái quát, nhận xét về văn hóa Ấn Độ thời phong kiến. 

Lời giải chi tiết:

- Nhiều công trình kiến trúc được xây dựng mới, cùng nghệ thuật điêu khắc rất đặc sắc. Tất cả các công trình kiến trúc như đền, chùa, lâu đài, tháp, lăng chịu ảnh hưởng của tôn giáo. 

- Kiến trúc Phật giáo: nổi tiếng với hệ thống chùa hang A-gian-ta

- Kiến trúc Hồi giáo (lăng, thánh đường). Điển hình có lăng Ta-giơ Ma-han, lăng Hu-may-un,…

Nhận xét về văn hóa Ấn Độ thời phong kiến:

+ Văn hóa Ấn Độ mang đậm màu sắc tôn giáo: Phật giáo, Hin-đu giáo

+ Văn hóa Ấn Độ đại diện cho một nền văn minh lớn, có ảnh hưởng to lớn và đậm nét đến khu vực Đông Nam Á.

Luyện tập

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 33 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Trình bày một số thành tựu tiêu biểu về văn hóa của Ấn Độ thời phong kiến. 

Phương pháp giải:

Đọc lại mục 1,2,3, khái quát lại các thành tựu tiêu biểu 

Lời giải chi tiết:

Lĩnh vực

Tôn giáo

Chữ viết và văn học

Kiến trúc, điêu khắc

Thành tựu

- Quê hương của Ấn Độ giáo, Phật giáo, Giai-nai giáo

- Tiếp thu: Hồi giáo, Thiên chúa giáo

- Chữ Phạn, chữ Hin-đi, Đê-va-na-ga-ri.

- Tác phẩm: khúc bi ca Sứ mây, vở kịch Sơ-cun-tơ-la.

- Chịu ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo. 

- Chùa hang A-gian-ta, lăng Ta-giơ Ma-han, lăng Hu-may-un

Vận dụng

Trả lời câu hỏi vận dụng trang 33 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Giới thiệu một công trình văn hóa tiêu biểu của Việt Nam có ảnh hưởng tử văn hóa Phật giáo hoặc Hin-đu giáo của Ấn Độ

Phương pháp:

Liên hệ thực tế: khu vực miền Trung Việt Nam với các tháp Chăm. 

Lời giải chi tiết:

Tại Việt Nam, sự ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ thể hiện qua các công trình có tính chất tôn giáo như đền, tháp, điêu khắc trên phù điêu. Nền kiến trúc Ấn Độ đã dung hòa, biến đổi cho phù hợp với nền văn hóa của từng nước khác nhau và trở thành điểm nổi bật của chính nước đó như: thánh địa Mỹ Sơn, tháp Po Klong Garai, tháp Chàm Poshanư….

 


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử và Địa lí 7 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí