Bài 12. Tìm hiểu khái quát về Cộng hòa Nam Phi SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều


Sưu tầm tư liệu và trình bày một số sự kiện lịch sử về Cộng hòa Nam Phi trong mấy thập niên gần đây.

Đề bài

Sưu tầm tư liệu và trình bày một số sự kiện lịch sử về Cộng hòa Nam Phi trong mấy thập niên gần đây.

Gợi ý:

1. Tìm hiểu khái quát chung về Cộng hòa Nam Phi (diện tích, dân số, thủ đô, ngày quốc khánh,...).

2. Lựa chọn một số sự kiện về Cộng hòa Nam Phi:

- Sự thành lập Liên bang Nam Phi.

- Sự thành lập Cộng hòa Nam Phi.

- Sự hình thành chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai.

- Chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thu thập tư liệu từ các nguồn khác nhau: sách, báo, internet,...

Lời giải chi tiết

1. Tìm hiểu khái quát chung về Cộng hòa Nam Phi

- Diện tích: 1,2 triệu km2.

- Dân số: 59,31 triệu người (2020).

- Thủ đô: 3 thủ đô (Kếp-tao, Blô-phông-ten, Pri-tơ-ri-a)

- Ngày quốc khánh: 27/4 hằng năm.

2. Chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai

* Khái quát về sự kiện

a. Thời gian

Tháng 12/1993, chính quyền của người da trắng Nam Phi đã tuyên bố xóa bỏ "Chế độ A-pác-thai".

b. Bối cảnh ra đời của sự kiện

- Dưới sự lãnh đạo của tổ chức "Đại hội dân tộc Phi" (ANC), người da đen đã bền bỉ tiến hành cuộc đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc.

- Cộng đồng quốc tế, kể cả Liên hợp quốc đã lên án gay gắt chủ nghĩa A-pác-thai, ủng hộ cuộc đấu tranh của người da đen.

* Nội dung chính của sự kiện

- "Chế độ A-pác-thai" được xóa bỏ.

- Lãnh tụ ANC Nen-xơn Man-đê-la được trả tự do sau 27 năm bị cầm tù.

* Ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội của sự kiện

- Chế độ phân biệt chủng tộc vĩnh viễn bị xoá bỏ ngay tại sào huyệt cuối cùng của nó sau hơn ba thế kỉ tồn tại.

- Nhân dân Nam Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước.


Bình chọn:
4.7 trên 66 phiếu
  • Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên SGK Địa lí 7 Cánh Diều

    1. Trình bày cách thức con người khai thác thiên nhiên ở môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới. 2. Nêu những thế mạnh nổi bật của môi trường thiên nhiên hoang mạc được người dân khai thác. 3. Cho biết nét nổi bật trong khai thác thiên nhiên ở môi trường địa trung hải. 4. Hãy lập bảng theo mẫu sau để thấy được cách thức người dân khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau ở châu Phi....

  • Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi SGK Địa lí 7 Cánh Diều

    1. Nhận xét về số dân hoặc bùng nổ dân số ở châu Phi. 2. Nêu nguyên nhân của nạn đói ở nhiều quốc gia châu Phi. 3. Các cuộc xung đột có ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế - xã hội ở châu Phi? 4. Nêu giá trị và ý nghĩa của di sản lịch sử của châu Phi. 5. Nhận xét về tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi so với thế giới trong giai đoạn 1960 – 2019. Cho biết những thách thức do dân số tăng nhanh ở châu Phi. 6. Hãy thu thập thông tin về một số di sản lịch sử ở Việt Nam hoặc ở địa phương em.

  • Bài 9. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Phi SGK Địa lí 7 Cánh Diều

    1. Châu Phi giáp với các biển, đại dương nào? Đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí, hình dạng và kích thước của châu Phi. 2. Xác định các sơn nguyên, bồn địa, các dãy núi của châu Phi. Nêu tên các khoáng sản chủ yếu và sự phân bố của chúng. 3. Giải thích vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử và Địa lí 7 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí