Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Bắc Mỹ SGK Địa lí 7 Cánh Diều


1. Nêu các dòng nhập cư vào Bắc Mỹ. Các dòng nhập cư đem lại những thuận lợi và khó khăn gì cho Bắc Mỹ? Cho biết vì sao Bắc Mỹ là khu vực có thành phần chủng tộc đa dạng. 2. Giải thích vì sao Bắc Mỹ có mức độ đô thị hóa cao nhất thế giới. 3. Vì sao nói Bắc Mỹ là vùng đất của những người nhập cư? ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? trang 131

Trả lời câu hỏi trang 131 SGK Lịch sử và Địa lí 7

 Đọc thông tin và quan sát hình 13.2, hãy:

- Nêu các dòng nhập cư vào Bắc Mỹ. Các dòng nhập cư đem lại những thuận lợi và khó khăn gì cho Bắc Mỹ?

- Cho biết vì sao Bắc Mỹ là khu vực có thành phần chủng tộc đa dạng.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 1 (Nhập cư và chủng tộc) và quan sát hình 13.2.

Lời giải chi tiết:

- Các dòng nhập cư vào Bắc Mỹ:

+ Người da trắng gốc châu Âu (Anh, Pháp, Đức và Hà Lan) thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it.

+ Người da đen thuộc chủng tộc Nê-grô-it từ châu Phi.

+ Các dòng nhập cư tự nguyện từ châu Âu, châu Á, khu vực Trung và Nam Mỹ.

- Những thuận lợi và khó khăn do dòng người nhập cư đem lại:

Thuận lợi

+ Giảm thiểu tình trạng thiếu lao động.

+ Đem lại sự đa dạng, phong phú về văn hóa ở Bắc Mỹ.

Khó khăn

+ Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm tăng.

+ Gia tăng chi phí cho các dịch vụ giáo dục, y tế và điều kiện sống.

- Bắc Mỹ là khu vực có thành phần chủng tộc đa dạng vì: Bắc Mỹ có lịch sử nhập cư lâu dài, đồng thời các chủng tộc ở Bắc Mỹ đã hòa huyết, tạo nên các thành phần người lai.

? trang 132

Trả lời câu hỏi trang 132 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin và quan sát hình 15, hãy giải thích vì sao Bắc Mỹ có mức độ đô thị hóa cao nhất thế giới.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin 2 (Đô thị hóa) và quan sát hình 15.

Lời giải chi tiết:

Bắc Mỹ có mức độ đô thị hóa cao nhất thế giới do:

- Các thành phố của Bắc Mỹ phát triển rất nhanh cùng với quá trình công nghiệp hóa và sự tăng trưởng của các ngành dịch vụ.

- Phần lớn thành phố nằm ở vùng Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương nối tiếp nhau tạo thành hai dải siêu đô thị.

- Các thành phố mới ở duyên hải Thái Bình Dương và phía nam Hoa Kỳ đang mở rộng nhanh do sự phát triển của các ngành công nghiệp kĩ thuật cao.

- Một số đô thị ở Bắc Mỹ có quá trình đô thị hóa nhanh.

Luyện tập

Giải bài luyện tập 1 trang 132 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Vì sao nói Bắc Mỹ là vùng đất của những người nhập cư?

Phương pháp giải: 

Dựa vào kiến thức đã học kết hợp vận dụng hiểu biết bản thân.

Lời giải chi tiết:

Bắc Mỹ là vùng đất của những người nhập cư vì có rất nhiều dòng nhập cư vào Bắc Mỹ:

- Người da trắng gốc châu Âu (Anh, Pháp, Đức và Hà Lan) thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it.

- Người da đen thuộc chủng tộc Nê-grô-it từ châu Phi bị đưa sang làm nô lệ.

- Các dòng nhập cư tự nguyện từ châu Âu, châu Á, khu vực Trung và Nam Mỹ tiếp tục diễn ra cho đến ngày nay.

Giải bài luyện tập 2 trang 132 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào hình 15, hãy kể tên và nhận xét sự phân bố của các đô thị từ 5 triệu dân trở lên ở Bắc Mỹ.

Phương pháp giải: 

Quan sát hình 15, đọc chú giải để biết kí hiệu các đô thị từ 5 triệu dân trở lên, sau đó xác định các đô thị đô trên bản đồ và nhận xét sự phân bố của chúng.

Lời giải chi tiết: 

- Các đô thị từ 5 triệu dân trở lên ở Bắc Mỹ: Mi-a-mi, Đa-lát, Hiu-xtơn, Át-lan-ta, Oa-sinh-tơn, Phi-la-den-phi-a, Niu Y-oóc, Lốt An-giơ-lét, Si-ca-gô, Tô-rôn-tô.

- Các đô thị từ 5 triệu dân trở lên của Bắc Mỹ tập trung chủ yếu ở duyên hải Thái Bình Dương và phía nam Hoa Kỳ do sự phát triển của các ngành công nghiệp kĩ thuật cao ở các khu vực này.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 132 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Vì sao càng vào sâu trong nội địa Bắc Mỹ thì mạng lưới đô thị càng thưa thớt?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học và quan sát hình 15.

Lời giải chi tiết:

Càng vào sâu trong nội địa Bắc Mỹ thì mạng lưới đô thị càng thưa thớt vì:

- Càng vào sâu trong nội địa, ảnh hưởng của biển giảm đi, điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất.

- Không phát triển được giao thông đường biển => trao đổi, buôn bán hàng hóa với các nước và khu vực trên thế giới khó khăn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 16. Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ SGK Địa lí 7 Cánh Diều

  1. Phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên đất trong sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mỹ. 2. Phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên rừng ở Bắc Mỹ. 3. Phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên khoáng sản ở Bắc Mỹ. 4. Xác định sự phân bố một số trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Mỹ. Nêu những ngành công nghiệp quan trọng của trung tâm này...

 • Bài 17. Đặc điểm thiên nhiên Trung và Nam Mỹ SGK Địa lí 7 Cánh Diều

  1. Trình bày sự phân hóa của tự nhiên Trung và Nam Mỹ theo chiều đông – tây. 2. Trình bày sự phân hóa tự nhiên của Trung và Nam Mỹ theo chiều bắc – nam. 3. Thảm thực vật thay đổi như thế nào từ chân lên đến đỉnh núi ở sườn tây và sườn đông dãy An-đet. 4. Đặc điểm của rừng nhiệt đới A-ma-dôn...

 • Bài 18. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ SGK Địa lí 7 Cánh Diều

  1. Trình bày đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ. 2. Trình bày vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ. 3. Kể tên các đô thị có từ 10 triệu dân trở lên ở khu vực Trung và Nam Mỹ. 4. Vì sao Trung và Nam Mỹ có nền văn hóa giao thoa? 5. Kể tên các đô thị có từ 10 triệu dân trở lên ở khu vực Trung và Nam Mỹ. 6. Hãy thu thập thông tin về một thành phố nổi tiếng ở khu vực Trung và Nam Mỹ.

 • Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ SGK Địa lí 7 Cánh Diều

  1. Trình bày sự phân hóa địa hình của Bắc Mỹ. 2. Trình bày sự phân hóa khí hậu của Bắc Mỹ. 3. Cho biết đặc điểm sông, hồ của Bắc Mỹ. 4. Ccho biết Bắc Mỹ có những đới thiên nhiên nào. Mô tả đặc điểm của một trong những đới thiên nhiên đó. 5. Lập bảng mô tả đặc điểm của ba khu vực địa hình ở Bắc Mỹ. 6. Hãy thu thập thông tin về Ngũ Hồ hoặc hệ thống sông Mi-xi-xi-pi – Mít-xu-ri.

 • Bài 13. Vị trí địa lí, phạm vi và việc phát kiến ra châu Mỹ SGK Địa lí 7 Cánh Diều

  1. Xác định vị trí và phạm vi của châu Mỹ. Cho biết châu Mỹ tiếp giáp với những đại dương nào. 2. Phân tích các hệ quả địa lí - lịch sử của việc C.Cô-lôm-bô phát kiến ra châu Mỹ. 3. Chứng minh rằng châu Mỹ nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây. 4. Phân tích tác động tích cực của việc C.Cô-lôm-bô phát kiến ra châu Mỹ. 5. Thu thập thông tin về các chuyến đi của C. Cô-lôm-bô trong cuộc phát kiến ra châu Mỹ.

>> Xem thêm