Chương 2: Châu Á

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 5. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Á

1. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước của châu Á. 2. Nêu đặc điểm địa hình và khoáng sản của châu Á. Nêu ý nghĩa của đặc điểm địa hình và khoáng sản đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở châu Á. 3. Nêu đặc điểm khí hậu châu Á. Nêu ý nghĩa của đặc điểm khí hậu đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở châu Á...

Xem lời giải

Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

1. Nhận xét về số dân của châu Á qua các năm. 2. Nêu đặc điểm cơ cấu dân số của châu Á. 3. Xác định các khu vực đông dân và thưa dân ở châu Á. Kể tên và xác định các đô thị trên 20 triệu dân ở châu Á. 4. Nêu đặc điểm tôn giáo của châu Á. 5. Lập bảng để thể hiện một số đô thị (tên đô thị, thuộc quốc gia) phân theo số dân của châu Á. 6. Hãy tìm hiểu về một tôn giáo ở địa phương em hoặc ở Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á. Các khu vực của châu Á

1. Xác định các khu vực của châu Á. 2. Trình bày đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Tây Nam Á, Trung Á. 3. Hãy kể tên các khu vực của châu Á. Em yêu thích nhất khu vực nào? Vì sao? 4. Hãy thu thập tranh ảnh, tư liệu về đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực của châu Á.

Xem lời giải

Bài 8. Thực hành: Tìm hiểu một nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á

Lựa chọn và tìm hiểu một trong các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po,...

Xem lời giải