Chương 4: Châu Mỹ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 13. Vị trí địa lí, phạm vi và việc phát kiến ra châu Mỹ

1. Xác định vị trí và phạm vi của châu Mỹ. Cho biết châu Mỹ tiếp giáp với những đại dương nào. 2. Phân tích các hệ quả địa lí - lịch sử của việc C.Cô-lôm-bô phát kiến ra châu Mỹ. 3. Chứng minh rằng châu Mỹ nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây. 4. Phân tích tác động tích cực của việc C.Cô-lôm-bô phát kiến ra châu Mỹ. 5. Thu thập thông tin về các chuyến đi của C. Cô-lôm-bô trong cuộc phát kiến ra châu Mỹ.

Xem lời giải

Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ

1. Trình bày sự phân hóa địa hình của Bắc Mỹ. 2. Trình bày sự phân hóa khí hậu của Bắc Mỹ. 3. Cho biết đặc điểm sông, hồ của Bắc Mỹ. 4. Ccho biết Bắc Mỹ có những đới thiên nhiên nào. Mô tả đặc điểm của một trong những đới thiên nhiên đó. 5. Lập bảng mô tả đặc điểm của ba khu vực địa hình ở Bắc Mỹ. 6. Hãy thu thập thông tin về Ngũ Hồ hoặc hệ thống sông Mi-xi-xi-pi – Mít-xu-ri.

Xem lời giải

Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Bắc Mỹ

1. Nêu các dòng nhập cư vào Bắc Mỹ. Các dòng nhập cư đem lại những thuận lợi và khó khăn gì cho Bắc Mỹ? Cho biết vì sao Bắc Mỹ là khu vực có thành phần chủng tộc đa dạng. 2. Giải thích vì sao Bắc Mỹ có mức độ đô thị hóa cao nhất thế giới. 3. Vì sao nói Bắc Mỹ là vùng đất của những người nhập cư? ...

Xem lời giải

Bài 16. Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ

1. Phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên đất trong sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mỹ. 2. Phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên rừng ở Bắc Mỹ. 3. Phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên khoáng sản ở Bắc Mỹ. 4. Xác định sự phân bố một số trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Mỹ. Nêu những ngành công nghiệp quan trọng của trung tâm này...

Xem lời giải

Bài 17. Đặc điểm thiên nhiên Trung và Nam Mỹ

1. Trình bày sự phân hóa của tự nhiên Trung và Nam Mỹ theo chiều đông – tây. 2. Trình bày sự phân hóa tự nhiên của Trung và Nam Mỹ theo chiều bắc – nam. 3. Thảm thực vật thay đổi như thế nào từ chân lên đến đỉnh núi ở sườn tây và sườn đông dãy An-đet. 4. Đặc điểm của rừng nhiệt đới A-ma-dôn...

Xem lời giải

Bài 18. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ

1. Trình bày đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ. 2. Trình bày vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ. 3. Kể tên các đô thị có từ 10 triệu dân trở lên ở khu vực Trung và Nam Mỹ. 4. Vì sao Trung và Nam Mỹ có nền văn hóa giao thoa? 5. Kể tên các đô thị có từ 10 triệu dân trở lên ở khu vực Trung và Nam Mỹ. 6. Hãy thu thập thông tin về một thành phố nổi tiếng ở khu vực Trung và Nam Mỹ.

Xem lời giải

Bài 19. Thực hành: Tìm hiểu vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn

Thu thập tư liệu và trình bày vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn.

Xem lời giải