Chương 1: Châu Âu

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Âu

Đọc thông tin và quan sát hình 1.1, hãy: Cho biết châu Âu tiếp giáp với các biển, đại dương và châu lục nào.Trình bày đặc điểm hình dạng và kích thước của châu Âu.

Xem lời giải

Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

1. Đặc điểm cơ cấu dân cư châu Âu. 2. Đặc điểm di cư ở châu Âu. 3. Đặc điểm đô thị hóa ở châu Âu. 4. Một số quốc gia ở châu Âu có tỉ lệ dân thành thị từ 80% trở lên. 5. Thu thập thông tin về một trong các đô thị của châu Âu, ví dụ như: Mat-xcơ-va, Pa-ri, Luân-đôn.

Xem lời giải

Bài 3. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên

1. Vấn đề bảo vệ môi trường nước ở châu Âu. 2. Vấn đề bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu. 3. Vấn đề bảo vệ và phát triển rừng ở châu Âu. 4. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước và giải pháp ở châu Âu... 5. Thông tin về một trong những vấn đề bảo vệ môi trường ở địa phương em

Xem lời giải

Bài 4. Khái quát về Liên minh châu Âu

1. So sánh GDP của EU với các trung tâm kinh tế lớn khác trên thế giới. 2. Chứng minh EU là trung tâm thương mại, tài chính lớn của thế giới. 3. Chứng minh EU có nhiều sản phẩm công nghiệp nổi tiếng trên thế giới. 4. Những biểu hiện chứng tỏ EU là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. 5. Hãy tìm hiểu và kể tên một số sản phẩm của EU ở thị trường Việt Nam.

Xem lời giải