Phần Địa lí

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Âu

Đọc thông tin và quan sát hình 1.1, hãy: Cho biết châu Âu tiếp giáp với các biển, đại dương và châu lục nào.Trình bày đặc điểm hình dạng và kích thước của châu Âu.

Xem lời giải

Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

1. Đặc điểm cơ cấu dân cư châu Âu. 2. Đặc điểm di cư ở châu Âu. 3. Đặc điểm đô thị hóa ở châu Âu. 4. Một số quốc gia ở châu Âu có tỉ lệ dân thành thị từ 80% trở lên. 5. Thu thập thông tin về một trong các đô thị của châu Âu, ví dụ như: Mat-xcơ-va, Pa-ri, Luân-đôn.

Xem lời giải

Bài 3. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên

1. Vấn đề bảo vệ môi trường nước ở châu Âu. 2. Vấn đề bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu. 3. Vấn đề bảo vệ và phát triển rừng ở châu Âu. 4. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước và giải pháp ở châu Âu... 5. Thông tin về một trong những vấn đề bảo vệ môi trường ở địa phương em

Xem lời giải

Bài 4. Khái quát về Liên minh châu Âu

1. So sánh GDP của EU với các trung tâm kinh tế lớn khác trên thế giới. 2. Chứng minh EU là trung tâm thương mại, tài chính lớn của thế giới. 3. Chứng minh EU có nhiều sản phẩm công nghiệp nổi tiếng trên thế giới. 4. Những biểu hiện chứng tỏ EU là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. 5. Hãy tìm hiểu và kể tên một số sản phẩm của EU ở thị trường Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 5. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Á

1. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước của châu Á. 2. Nêu đặc điểm địa hình và khoáng sản của châu Á. Nêu ý nghĩa của đặc điểm địa hình và khoáng sản đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở châu Á. 3. Nêu đặc điểm khí hậu châu Á. Nêu ý nghĩa của đặc điểm khí hậu đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở châu Á...

Xem lời giải

Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

1. Nhận xét về số dân của châu Á qua các năm. 2. Nêu đặc điểm cơ cấu dân số của châu Á. 3. Xác định các khu vực đông dân và thưa dân ở châu Á. Kể tên và xác định các đô thị trên 20 triệu dân ở châu Á. 4. Nêu đặc điểm tôn giáo của châu Á. 5. Lập bảng để thể hiện một số đô thị (tên đô thị, thuộc quốc gia) phân theo số dân của châu Á. 6. Hãy tìm hiểu về một tôn giáo ở địa phương em hoặc ở Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á. Các khu vực của châu Á

1. Xác định các khu vực của châu Á. 2. Trình bày đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Tây Nam Á, Trung Á. 3. Hãy kể tên các khu vực của châu Á. Em yêu thích nhất khu vực nào? Vì sao? 4. Hãy thu thập tranh ảnh, tư liệu về đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực của châu Á.

Xem lời giải

Bài 8. Thực hành: Tìm hiểu một nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á

Lựa chọn và tìm hiểu một trong các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po,...

Xem lời giải

Bài 9. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Phi

1. Châu Phi giáp với các biển, đại dương nào? Đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí, hình dạng và kích thước của châu Phi. 2. Xác định các sơn nguyên, bồn địa, các dãy núi của châu Phi. Nêu tên các khoáng sản chủ yếu và sự phân bố của chúng. 3. Giải thích vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô...

Xem lời giải

Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi

1. Nhận xét về số dân hoặc bùng nổ dân số ở châu Phi. 2. Nêu nguyên nhân của nạn đói ở nhiều quốc gia châu Phi. 3. Các cuộc xung đột có ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế - xã hội ở châu Phi? 4. Nêu giá trị và ý nghĩa của di sản lịch sử của châu Phi. 5. Nhận xét về tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi so với thế giới trong giai đoạn 1960 – 2019. Cho biết những thách thức do dân số tăng nhanh ở châu Phi. 6. Hãy thu thập thông tin về một số di sản lịch sử ở Việt Nam hoặc ở địa phương em.

Xem lời giải

Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên

1. Trình bày cách thức con người khai thác thiên nhiên ở môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới. 2. Nêu những thế mạnh nổi bật của môi trường thiên nhiên hoang mạc được người dân khai thác. 3. Cho biết nét nổi bật trong khai thác thiên nhiên ở môi trường địa trung hải. 4. Hãy lập bảng theo mẫu sau để thấy được cách thức người dân khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau ở châu Phi....

Xem lời giải

Bài 12. Tìm hiểu khái quát về Cộng hòa Nam Phi

Sưu tầm tư liệu và trình bày một số sự kiện lịch sử về Cộng hòa Nam Phi trong mấy thập niên gần đây.

Xem lời giải

Bài 13. Vị trí địa lí, phạm vi và việc phát kiến ra châu Mỹ

1. Xác định vị trí và phạm vi của châu Mỹ. Cho biết châu Mỹ tiếp giáp với những đại dương nào. 2. Phân tích các hệ quả địa lí - lịch sử của việc C.Cô-lôm-bô phát kiến ra châu Mỹ. 3. Chứng minh rằng châu Mỹ nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây. 4. Phân tích tác động tích cực của việc C.Cô-lôm-bô phát kiến ra châu Mỹ. 5. Thu thập thông tin về các chuyến đi của C. Cô-lôm-bô trong cuộc phát kiến ra châu Mỹ.

Xem lời giải

Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ

1. Trình bày sự phân hóa địa hình của Bắc Mỹ. 2. Trình bày sự phân hóa khí hậu của Bắc Mỹ. 3. Cho biết đặc điểm sông, hồ của Bắc Mỹ. 4. Ccho biết Bắc Mỹ có những đới thiên nhiên nào. Mô tả đặc điểm của một trong những đới thiên nhiên đó. 5. Lập bảng mô tả đặc điểm của ba khu vực địa hình ở Bắc Mỹ. 6. Hãy thu thập thông tin về Ngũ Hồ hoặc hệ thống sông Mi-xi-xi-pi – Mít-xu-ri.

Xem lời giải

Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Bắc Mỹ

1. Nêu các dòng nhập cư vào Bắc Mỹ. Các dòng nhập cư đem lại những thuận lợi và khó khăn gì cho Bắc Mỹ? Cho biết vì sao Bắc Mỹ là khu vực có thành phần chủng tộc đa dạng. 2. Giải thích vì sao Bắc Mỹ có mức độ đô thị hóa cao nhất thế giới. 3. Vì sao nói Bắc Mỹ là vùng đất của những người nhập cư? ...

Xem lời giải

Bài 16. Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ

1. Phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên đất trong sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mỹ. 2. Phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên rừng ở Bắc Mỹ. 3. Phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên khoáng sản ở Bắc Mỹ. 4. Xác định sự phân bố một số trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Mỹ. Nêu những ngành công nghiệp quan trọng của trung tâm này...

Xem lời giải

Bài 17. Đặc điểm thiên nhiên Trung và Nam Mỹ

1. Trình bày sự phân hóa của tự nhiên Trung và Nam Mỹ theo chiều đông – tây. 2. Trình bày sự phân hóa tự nhiên của Trung và Nam Mỹ theo chiều bắc – nam. 3. Thảm thực vật thay đổi như thế nào từ chân lên đến đỉnh núi ở sườn tây và sườn đông dãy An-đet. 4. Đặc điểm của rừng nhiệt đới A-ma-dôn...

Xem lời giải

Bài 18. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ

1. Trình bày đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ. 2. Trình bày vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ. 3. Kể tên các đô thị có từ 10 triệu dân trở lên ở khu vực Trung và Nam Mỹ. 4. Vì sao Trung và Nam Mỹ có nền văn hóa giao thoa? 5. Kể tên các đô thị có từ 10 triệu dân trở lên ở khu vực Trung và Nam Mỹ. 6. Hãy thu thập thông tin về một thành phố nổi tiếng ở khu vực Trung và Nam Mỹ.

Xem lời giải

Bài 19. Thực hành: Tìm hiểu vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn

Thu thập tư liệu và trình bày vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn.

Xem lời giải

Bài 20. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm thiên nhiên châu Đại Dương

1. Xác định các bộ phận của châu Đại Dương. 2. Nêu đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước của lục địa Ô-xtrây-li-a. 3. Nêu đặc điểm thiên nhiên các đảo và quần đảo của châu Đại Dương. 4. Xác định các khu vực địa hình và sự phân bố khoáng sản của lục địa Ô-xtrây-li-a. 5. Hãy phân tích đặc điểm khí hậu của lục địa Ô-xtrây-li-a...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất