Nói về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Nói về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất

Nói về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất.

Trả lời:

Thực vật là cầu nối giữa các yếu tố vô sinh và hữu sinh trong tự nhiên. Sự sống trên Trái Đất được bắt đầu từ thực vật. Các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ thự vật.

 

Các bài liên quan: - Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm