Dựa vào sơ đồ sau, hãy trình bày quá trình trao đổi chất của cây với môi trường

Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

Dựa vào sơ đồ sau, hãy trình bày quá trình trao đổi chất của cây với môi trường

Dựa vào sơ đồ sau, hãy trình bày quá trình trao đổi chất của cây với môi trường.

Trả lời:

Trong quá trình trao đổi chất thực vật lấy vào khí các-bô-níc, nước, các chất khoáng từ môi trường và thải ra môi trường khí ô-xi, hơi nước, các chất khoáng khác.

Các bài liên quan: - Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm