Ghép các phiếu thức ăn với các phiếu chất dinh dưỡng có trong thức ăn đó

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Ghép các phiếu thức ăn với các phiếu chất dinh dưỡng có trong thức ăn đó

Ghép các phiếu thức ăn với các phiếu chất dinh dưỡng có trong thức ăn đó.

Thức ăn

Vi-ta-min

Nhóm

Tên

A

D

Nhóm B

C

Sữa và các sản phẩm của sữa

Sữa

X

 

X

 

 

X

 

 

Các loại rau quả

Chanh, cam, bưởi

 

 

 

X

Chuối

 

 

 

X

Cải bắp

 

 

 

X

Các bài liên quan: - Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm