Nhận xét độ trong của nước trước khi lọc và sau khi lọc

Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Nhận xét độ trong của nước trước khi lọc và sau khi lọc

Nhận xét độ trong của nước trước khi lọc và sau khi lọc.

Trả lời:

Nước trước khi lọc có màu đục, có nhiều tạp chất như đất, cát, .. Nước sau khi lọc trong suốt, không có tạp chất.

Các bài liên quan: - Bài 27: Một số cách làm sạch nước