Kể tên một số cách làm sạch nước mà gia đình hoặc địa phương bạn áp dụng

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Kể tên một số cách làm sạch nước mà gia đình hoặc địa phương bạn áp dụng

Kể tên một số cách làm sạch nước mà gia đình hoặc địa phương bạn áp dụng.

Trả lời:

Những cách làm sạch nước là:

+Dùng bể đựng cát, sỏi để lọc.

+Dùng bình lọc nước.

+Dùng bông lót ở phễu để lọc.

+Dùng nước vôi trong.

+Dùng phèn chua.

+Dùng than củi.

+Đun sôi nước.

Các bài liên quan: - Bài 27: Một số cách làm sạch nước