Chỉ vào hình 2 và nói về dây chuyền sản xuất và cấp nước sạch của nhà máy nước


Chỉ vào hình 2 và nói về dây chuyền sản xuất và cấp nước sạch của nhà máy nước

Chỉ vào hình 2 và nói về dây chuyền sản xuất và cấp nước sạch của nhà máy nước.

Trả lời:

Gợi ý: Em hãy quan sát bức tranh để chỉ ra quy trình sản xuất nước sạch của nhà máy. Bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào? Quy trình đó đi qua các bể nào?

Trả lời: Nước được lấy từ nguồn như nước giếng, nước sông, … đưa vào trạm bơm đợt một. Sau đó chảy qua dàn khử sắt, bể lắng để loại chất sắt và những chất không hoà tan trong nước. Tiếp tục qua bể lọc để loại các chất không tan trong nước. Rồi qua bể sát trùng và được dồn vào bể chứa. Sau đó nước chảy vào trạm bơm đợt hai để chảy về nơi cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt.


Bình chọn:
3.5 trên 13 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài