Chỉ vào hình 2 và nói về dây chuyền sản xuất và cấp nước sạch của nhà máy nước

Bình chọn:
3.1 trên 8 phiếu

Chỉ vào hình 2 và nói về dây chuyền sản xuất và cấp nước sạch của nhà máy nước

Chỉ vào hình 2 và nói về dây chuyền sản xuất và cấp nước sạch của nhà máy nước.

Trả lời:

Nước được lấy từ nguồn như nước giếng, nước sông, … đưa vào trạm bơm đợt một. Sau đó chảy qua dàn khử sắt, bể lắng để loại chất sắt và những chất không hoà tan trong nước. Tiếp tục qua bể lọc để loại các chất không tan trong nước. Rồi qua bể sát trùng và được dồn vào bể chứa. Sau đó nước chảy vào trạm bơm đợt hai để chảy về nơi cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt.

Các bài liên quan: - Bài 27: Một số cách làm sạch nước