Người ta còn có thể phân loại thức ăn theo cách nào khác?

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Người ta còn có thể phân loại thức ăn theo cách nào khác?

Người ta còn có thể phân loại thức ăn theo cách nào khác?

Trả lời:

Dựa vào lượng các chất dinh dưỡng chứa trong mỗi loại thức ăn, người ta chia thức ăn thành 4 nhóm :

- Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường.

- Nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm.

- Nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo.

- Nhóm thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng.

Các bài liên quan