Người ta còn có thể phân loại thức ăn theo cách nào khác?

Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

Người ta còn có thể phân loại thức ăn theo cách nào khác?

Người ta còn có thể phân loại thức ăn theo cách nào khác?

Trả lời:

Dựa vào lượng các chất dinh dưỡng chứa trong mỗi loại thức ăn, người ta chia thức ăn thành 4 nhóm :

- Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường.

- Nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm.

- Nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo.

- Nhóm thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng.

Các bài liên quan: - Bài 4: Vai trò các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất tinh bột