Nêu vai trò của chất bột đường đối với cơ thể.

Bình chọn:
3.1 trên 18 phiếu

Nêu vai trò của chất bột đường đối với cơ thể.

Nêu vai trò của chất bột đường đối với cơ thể.

Trả lời:

Chất bột đường cung cấp năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động và duy trì nhiệt độ của cơ thể.


 

Các bài liên quan