Kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất bột đường mà bạn biết

Bình chọn:
3.9 trên 20 phiếu

Kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất bột đường mà bạn biết

Kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất bột đường mà bạn biết.

Trả lời:

 Một số thức ăn chứa nhiều chất bột đường : gạo, ngô, bánh quy, bánh mì, mì sợi, bún,...

Các bài liên quan: - Bài 4: Vai trò các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất tinh bột