Nghe nhạc trang 48 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nghe, cảm thụ và vận động theo nhạc bài hát Hoa rung reng - dân ca Ba-na, sưu tầm, kí âm:Lê Toàn Tùng; lời mới: Mỹ Liêm

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu