Câu hỏi 1 Nhà ga âm nhạc trang 51 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Chọn ra những hình có bạn nhỏ hoạt động âm nhạc

Đề bài

Chọn ra những hình có bạn nhỏ hoạt động âm nhạc

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các bạn hoạt động âm nhạc là những bạn đang chơi nhạc cụ

Lời giải chi tiết

Những hình có bạn nhỏ hoạt động âm nhạc là: Hình a, c


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm