Câu hỏi 1 Nhà ga âm nhạc trang 51 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Chọn ra những hình có bạn nhỏ hoạt động âm nhạc

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các bạn hoạt động âm nhạc là những bạn đang chơi nhạc cụ

Lời giải chi tiết

Những hình có bạn nhỏ hoạt động âm nhạc là: Hình a, c


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu