Chủ đề 1: Rộn ràng ngày mới

Bình chọn:
4.3 trên 32 phiếu
Khởi hành
Khám phá Sơn ca đi nghe hòa nhạc trang 6 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Khám phá Sơn ca đi nghe hòa nhạc

Xem lời giải

Hành trình
Hát Ngày mùa vui trang 8 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Hát: Ngày mùa vui

Xem lời giải

Đọc nhạc Đô - Rê - Mi - Son - La trang 9 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Đọc nhạc Đô - Rê - Mi - Son - La

Xem lời giải

Nhạc cụ trang 10 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Nhạc cụ

Xem lời giải

Về ga
Câu hỏi 1 Nhà ga âm nhạc trang 11 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Đọc tiết tấu với mẫu sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 2 Nhà ga âm nhạc trang 11 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Nhìn và gõ thanh phách, tem-bơ-rin theo mẫu:

Xem lời giải

Câu hỏi 3 Nhà ga âm nhạc trang 11 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Tạo hai mẫu vận động cơ thể theo nhịp đếm 1,2,3,4 với các động tác sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 4 Nhà ga âm nhạc trang 11 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Tạo hai mẫu 5 âm dựa trên các kí hiệu nốt nhạc bàn tay sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 5 Nhà ga âm nhạc trang 11 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Em thích các hoạt động âm nhạc nào trong chủ đề này? a) Nghe truyện kể Sơn ca đi nghe hòa nhạc b) Hát bài Ngày mùa vui c) Gõ thanh phách, tem-bơ-rin đệm cho bài hát d) Đọc nhạc theo kí hiệu nốt nhạc bàn tay

Xem lời giải