Câu hỏi 1 Nhà ga âm nhạc trang 11 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đọc tiết tấu với mẫu sau:

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 1: Rộn ràng ngày mới